نماد الکترونیک سیلوور

در دست اقدام است

 

ممنون از همراهی شما !